eMule - Keluarkan splashcreen

Untuk menyahdayakan skrin splash (dipaparkan setiap kali anda melancarkan eMule)

  • Klik pada Pilihan> Tetapan umum
  • Di bahagian "Permulaan", nyahtandakan skrin percikan persembahan.

  • Klik OK dan selesai.
Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama