Excel- Aktifkan senarai validasi berdasarkan kriteria tertentu

  • Pengarang: Mike-31
  • Tarikh: 26/12/2012

Adalah mungkin untuk membolehkan atau melumpuhkan senarai pengesahan berdasarkan kriteria tertentu (nilai angka atau teks dalam sel atau julat).

Jika nilai sasaran berada pada helaian berasingan daripada yang mengandungi senarai pengesahan, disarankan untuk menamakan julat yang mengandungi data sasaran (ini akan membantu mempersingkatkan formula).

Dalam contoh data kami boleh didapati di helaian bernama "Sheet2". Sorot julat yang berkenaan (Sheet2 A1: A20)> (Nama / Takrifkan Nama), namakan sebagai "Titi" sebagai contoh.

Sebelum membuat senarai pengesahan, kritikan keadaan ditetapkan kepada "BENAR".

Jika sebagai contoh pengaktifan senarai pengesahan yang ditakrifkan oleh kandungan sel (sel B5), masukkan nilai X dalam sel /

Dalam sel D3 kita mahu mencipta senarai pengesahan yang memaparkan data dalam julat bernama Titi. Biasanya kami akan masuk sebagai formula pengesahan seperti:

 = JIKA (B5 "", Titi, "") 

Sekarang mungkin untuk menguji senarai pengesahan apabila sel B5 tidak kosong.

Adalah mungkin untuk berfikir secara berbeza dengan mengintegrasikan ujian dalam definisi rentang bernama lain yang dikenali sebagai "Liste" untuk mengelakkan gangguan dengan julat bernama "Titi"

 = JIKA (Feuil1! $ B $ 5 "", OFFSET (Feuil2! $ A $ 1, 1, COUNTA (Feuil2! $ A: $ A) -1), "") 

Kebolehcapaian senarai pengesahan boleh dikenakan sebarang jenis kawalan: Misalkan kami ingin menggunakan sebagai senarai pengesahan sebagai jumlah nilai dalam julat A1: A20 (angka kurang daripada atau sama dengan 20).

Dalam keadaan ini keadaannya benar apabila nilai kurang dari atau sama dengan 20, termasuk sel kosong yang mengembalikan sifar.

Formula untuk penciptaan senarai pengesahan akan

 = JIKA (SUM ($ A $ 1: $ A $ 20) <= 20, Titi, "") 

Dalam hal senarai pengesahan memerlukan jumlah minimum seperti 20 dan ke atas, wajib untuk masuk dalam julat A1 hingga A20, nilai yang sama atau lebih besar dari 20.

Kemudian buat senarai pengesahan jenis ini:

 = JIKA (SUM ($ A $ 1: $ A $ 20)> = 20, Titi, "") 

Muat turun fail sampel: //cjoint.com/12nv/BKzoUyiDQdq.htm

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama