Flipboard - Ambil kandungan untuk membaca luar talian

Flipboard - Ambil kandungan untuk membaca luar talian

Dalam FAQ ini, anda akan belajar bagaimana untuk memuat turun kandungan untuk membaca luar talian di aplikasi Flipboard.

NB : Flipboard hanya akan memuatkan ringkasan artikel.

Untuk mendapatkan topik tertentu:

  • Buka topik pilihan anda.
  • Ketuk pada butang menu (tiga titik menegak)> Ambil untuk Luar Talian .

Untuk mengambil kandungan dari semua sumber anda:

  • Pergi ke tab Profil
  • Ketik pada ikon sapu

  • Tatal ke bahagian Pilihan dan ketik pada Ambil untuk Luar Talian .

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama